Bijzondere maatregelen in verband met het Coronavirus

Tijdens de coronacrisis zullen in de ReumaClinic de voor de patiënt noodzakelijke raadplegingen doorgaan. De nodige veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen.

De reumatologen blijven telefonisch bereikbaar voor huisartsen en specialisten.

Om de rust en de noodzakelijke afstanden in de wachtzaal zo goed als mogelijk te bewaren vragen we dat de patiënt indien mogelijk alleen naar de raadpleging komt, behalve wanneer begeleiding noodzakelijk is.

Wij verzoeken u vriendelijk om een mondmasker te dragen in de wachtruimte en tijdens de raadpleging.
Wij danken u voor uw begrip.

Verdere info in verband met het coronavirus vindt u op https://reumanet.be/en op https://r-euma.be/nl