GDPR

Beknopte versie privacyverklaring

(met verwijzing naar algemene verklaring)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door : De “ReumaClinic” Jaarbeurslaan 21 bus 22  te 3600 Genk, info@reumaclinic.be , voor patiënten beheer. Dit gebeurt volgens de aanwijzingen van de GDPR (General Data Protection Regulation).

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen per mail (info@reumaclinic.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op (www.reumaclinic.be)

Algemene privacyverklaring:

Als “ReumaClinic” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ReumaClinic

Jaarbeurslaan 21 verd. 22

3600 Genk

E-mail: info@reumaclinic.be

Tel: 089 362977  Fax: 089238639

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de “ReumaClinic” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Facturatie en boekhouding.Medisch onderzoek en diagnose.Wetenschappelijke studies.Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailIdentiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteitBiometrische gegevens: gewicht, BMI enz.…Diagnosen:Medicatieschema’s:Medische beelden: RX, Botscan, NMR enz.Allergieën:Vaccinaties:Woonverband: gezinsrelaties,Locatie: woonplaatsbepalinghet verzorgen van de internet omgeving (webhosting); gedeeld gezondheidsdossier.het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); het verzorgen (en verspreiden) van rapporten naar huisartsen, ziekenhuizen en specialisten.Alle personen die namens de “ReumaClinic” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.www.reumaclinic.be )